top of page

Sloop-nieuwbouw Heerestraat 5 Middelstum

Bij het ontwerp voor dit herbouwde woonhuis, is de maatwerkmethode volgens de erfgoedladder toegepast. Een methode om de cultuurhistorische waarde van een gebouw te beoordelen en te behouden. Deze methode wordt toegepast bij gebouwen die zijn gelegen binnen een beschermd dorpsgezicht. Hierbij is het van belang dat er op een respectvolle wijze wordt omgegaan met de architectonische waarde van het oorspronkelijke gebouw. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de architectonische kenmerken van het oorspronkelijke gebouw te integreren in het ontwerp voor de nieuwbouw. Dit kan bijdragen aan het behoud van de historische en culturele identiteit van het dorpsgezicht. Het voormalige pand was in 1949 verbouwd tot woning met melklokaal en later tot slagerij. In 1987 verbouwde G.J. Burema de slagerij tot woning. Op 10-12-2016 zijn op dit adres Stolpersteine gelegd voor: Comprecht en Hartog Ekstein en Belia Ekstein-van Geuns.

Constructeur:  A&I Seismic

Aannemer:      Burema Bouw

Ontwerp:         Buro Zomerdijk

_RIZ7078_edited
_RIZ7079.jpg_1000x1000
_RIZ7084-bewerkt
_RIZ7158
_RIZ7159
_RIZ7162
_RIZ7169
IMG_3054.jpg_1000x1000
IMG_3060
IMG_5449.jpg_1000x1000
Scherm­afbeelding 2023-02-27 om 16.28.36
Scherm­afbeelding 2023-02-27 om 16.33.01.jpg_1000x1000
bottom of page