top of page

Verlichting (specials)

Tijdens het ontwerpproces denken we al in een heel vroeg stadium na over het lichtplan. De verlichting in een interieur of openbare ruimte vormt een extra dimensie, die bepaalt hoe we die omgeving beleven. Bij de overgang van dag naar avond en nacht is een goed lichtplan even belangrijk als een stoel waarin je goed kunt zitten.

 

Met het lichtplan kunnen accenten worden gelegd die de sfeer bepalen die past bij de functie van de gebouwde omgeving. Een restaurant vraagt nu eenmaal om een andere verlichting dan een kantoorgebouw. De keuze voor een type lichtbron, al dan niet in combinatie met een reflector, is de eerste stap naar een passend lichtontwerp. Vanzelfsprekend spelen energieverbruik, levensduur en onderhoud daarbij een belangrijke rol. Vervolgens kunnen de posities van de verschillende lichtpunten worden bepaald. Vaak worden armaturen geïntegreerd in de bouwkundige details, zodat de techniek eenvoudig aan het oog wordt onttrokken. Daar waar de uitstraling van een armatuur juist gewenst is, kan een reeks van armaturen worden samengesteld die de totale sfeer van het plan versterken.

Klik op de foto's rechts voor een uitgebreide weergave.

bottom of page